fbpx

Nexans snøsmelting/tining

Enkel garasjeport

•  Varmekabel

•  Kursopplegg 16A

•  Termostat med bakkeføler

•  Kaplsling

•  Ferdig montert

•  Samsvarerlæring

Dobbel garasjeport

•  Varmekabel

•  Kursopplegg 16A

•  Snømelder

•  Kaplsling

•  Ferdig montert

•  Samsvarerlæring

Gangvei 5 meter

•  Varmekabel

•  Kursopplegg 16A

•  Termostat med bakkeføler

•  Kaplsling

•  Ferdig montert

•  Samsvarerlæring

Siden er utviklet av El-verdi Norge AS © 2020