fbpx

Endringslogg

Juli 2021

 

 • Endring: En etterlengtet funksjon kalt drag and drop er nå kommet ved opprettelse av tilbud. Mange gleder seg nok over den.

 • Endring: Det er nå mulig å se hele tilbudet til kunden på mobilskjerm da forhåndsvisningen av tilbudet er gjort Responsivt.

 • Endring: Du kan nå velge å vise Pris per produktpakke i tilbudet til kunde. Det har tidligere bare vært mulig å vise en pris total å betale. Også en etterlengtet funksjon.

 • Endring: Synligere plassering av knappene Lag kopi og Send på nytt under info-knappen på Sendte tilbud. Denne kunne tidligere skjules dersom mye tekst under internt notat eller tilbudshistorikk.
 • Endring: En ryddigere oversikt over hvem som har laget hvilke tilbud. En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan filtrere på hvem som har laget utkast, hvem som har sendt tilbud.

 • Endring: På bedriftsadministrator-konto under tilbudsoversikt, så kan du nå filtrere på selger. Det har tidligere vært litt uoversiktlig å finne en rask oversikt over hvem som har laget tilbudene.

 • Endring: Du kan nå laste ned en PDF av tilbud
 • Endring: Du kan nå printe en pdf av tilbudet

Januar 2021

 • Endring: Helt ny versjon lansert. Responsiv og mobilvennlig! Vi poster løpende oppdateringer her.

September 2020

 • Endring: Her på hjemmesiden kan du nå finne instruksjonsvideoer ved å klikke "Opplæring" i topp-menyen. For full tilgang, send oss en melding og be om påloggingsdetaljer.

August 2020

 • Endring: Stor forbedring av layout for "Opprett tilbud". Nå er det ryddigere og derfor enklere å holde oversikt. Tabeller rundt om har også fått seg et solid visuelt løft.

Juli 2020

 • Endring: Helt ny og mer moderne layout på netthandelsløsning og kampanjenettsidene.

Juni 2020

 • Endring: El-verdi er nå integrert mot den nye versjonen av EFO-basen.

Mai 2020

 • Endring: Nå har vi gjort det mulig å ha inntil 18 nivåer i hver tilbudspakke. Tidligere var begrensningen ved 12 nivåer.

April 2020

 • Endring: Nå blir kundens e-postadresse validert og tilbudet vil ikke kunne sendes hvis adressen ikke møter visse kriterier. E-postadresser må inneholde (@) og (.) og kan ikke inneholde mellomrom.

 • Endring: I tilbudsmailen vises nå avsenders mobiltelefonnummer i stedet for bedriftens fasttelefon.

Mars 2020

 • Endring: En knapp er lagt til for sendte tilbud som lar deg se eksakt hvordan disse tilbudene ble presentert for kunden.

 • Endring: Den egendefinerte meldingsteksten i tilbudet var tidligere midtstilt og med uthevet font. Denne teksten er nå venstrestilt og med vanlig skrift-tykkelse. Dette ser mye bedre ut om man har flere linjer med tekst, kulepunkt osv.

Februar 2020

 • Endring: Nå er det mulig å se en forhåndsvisning av tilbudet slik det blir seende ut for kunden, før man sender.

 • Endring: Bedrifsadministrator kan nå velge om det skal sendes ut automatiske påminnelser til kunder som ikke har respondert på mottatt tilbud. Denne funksjonen ligger under Innstillinger ---> Bedriftsprofil

 • Endring: Tidligere kunne man ikke endre en tilbudspakke om den lå aktiv på en kampanjeside, uten at man fjernet den fra kampanjesiden først. Det kan man nå gjøre.

 • Endring: En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan opprette kunden under opprettelse av tilbudet. Tidligere måtte man opprette kunden på forhånd.

Januar 2020

 • Endring: Vi har gjort store og omfattende strukturelle endringer i programvaren som resulterte i en hastighetsøkning på flere hundre prosent for alle tidkrevende prosesser.

 • Endring: Uavhening av hvilken bruker som opprettet en kunde, er det nå mulig for andre i bedriften å gjøre endringer i kundeopplysningene. Tidligere måtte endringer gjøres av vedkommende som opprettet kunden.

 • Endring: Det har nå blitt mye raskere og enklere å endre priser for dine egendefinerte produkter. Man endrer prisen direkte i listevisningen, uten å klikke seg inn på hvert enkelt produkt.

 • Endring: Tilbudsmailen som går ut til dine kunder, har fått ny og forbedret layout som er ryddigere og mer tiltalende.

 • Endring: Montørbrukeren kan nå se og evt. endre opprettede tilbud som ikke er sendt.

Desember 2019

 • Endring: Vi har tilpasset systemet for salg også mot bedriftskunder. Har du en bedriftskunde med egne rammeavtaler, kan man nå kopiere en eksisterende tilbudspakke og låse denne, slik at man kan ha egne priser som gjelder for den spesifikke kunden.

 • Endring: Man kan nå enkelt opprette bedriftskunder i El-verdi ved å skrive inn bedriftens navn i skjemaet for opprettelse av kunde.